• Kom gezellig muziek maken in de omgeving van Haarlem!

Over ons

Huismuziek Haarlem biedt al vele jaren de mogelijkheid om in groepen samen muziek te maken.

Bijvoorbeeld met het Huismuziekorkest, dat jaarlijks 12 x op de zaterdagochtend bijeenkomt in de Muziekschool Overveen met Barbara Karst als dirigent. 
Verder is sinds 2019 ook het Orkest Princehof aangesloten bij Huismuziek Haarlem. Dit sympathieke blaasorkest bestaat al jaren en repeteert op de dinsdagochtenden onder leiding van Barbara Karst. Sinds 2020 is dat in de accomodatie Franz Schubertlaan 37 in Heemstede.
Ook organiseren wij een keer per jaar twee zondagen lang een samenspeelproject en in december komen we met alle instrumenten bij elkaar voor een muzikale Kerst-inn

Kosten
Het deelnamebedrag is per speelgroep verschillend en wordt in de zomer voorafgaand aan het nieuwe seizoen bekend gemaakt.   Meedoen staat open voor iedereen met enkele jaren speelervaring.
Lidmaatschap van de landelijke vereniging Huismuziek is niet noodzakelijk om mee te kunnen spelen met Huismuziek Haarlem.
Wel geeft het landelijke lidmaatschap korting bij deelname aan het samenspeelproject.

Huismuziek Haarlem staat ook graag open voor samenwerking met andere muziekgroepen.

Dirigente Barbara Karst

Dirigente Barbara Karst

Bestuur en contact

Voorzitter van Huismuziek Haarlem is Maria van Ruiten, bestuursleden: Karin Beelen, Josien Bavinck, Marilou den Outer, .

Het contactadres voor Huismuziek Haarlem is
p/a Achterweg Zuid 50
2161 DZ Lisse
Tel. 0252 41 38 59 / 06 15 62 07 48
E-mail

Bankgegevens Huismuziek Haarlem:
NL15SNSB 0922 9595 44
t.n.v. Huismuziek Haarlem

Huishoudelijk Reglement:

Download hier het Huishoudelijk Reglement (over lidmaatschap en meer, pdf)

Avg / privacy

 

Persoonsgegevens

Huismuziek Haarlem beschikt over een maillijst met namen, adresgegevens en e-mailadressen van deelnemers, die zich in de loop der jaren bij ons hebben gemeld. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt met als doel deze personen mededelingen te doen over haar eigen activiteiten en voor de financiële administratie.  
Gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van het contactformulier of  e-mailberichten worden niet bewaard, tenzij de afzender aangeeft op de genoemde e-maillijst te willen worden geplaatst.. 


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden                  

Huismuziek Haarlem verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.


Website Huismuziek Haarlem

Voor publicatie van foto's op de website wordt vooraf altijd toestemming gevraagd aan de betreffende personen. 

Contact   
Heeft u vragen over het gebruik van uw gegevens of foto door ons of wilt u ze laten verwijderen neem dan aub contact op met de webmaster (Marilou den Outer)

Cookies
Huismuziek Haarlem gebruikt geen cookies.