Over ons

Huismuziek Haarlem e.o.biedt al vele jaren de mogelijkheid om in groepen samen muziek te maken.

Bijvoorbeeld met het Huismuziekorkest, dat repeteert op zaterdagochtenden. 
Verder is sinds 2019 ook het Orkest Princehof aangesloten bij Huismuziek Haarlem. Dit sympathieke blaasorkest bestaat al jaren en repeteert op de dinsdagochtenden.

Beide orkesten staan onder leiding van Barbara Karst. De repetities zijn tussen oktober en mei, en worden gehouden in de accomodatie Franz Schubertlaan 37 in Heemstede.

Ook organiseren wij een keer per jaar twee zondagen lang een open samenspeelproject / play in  en in december komen we met alle instrumenten bij elkaar voor een muzikale Kerst-inn

Het deelnamebedrag voor de orkesten is per speelgroep verschillend en wordt in de zomer voorafgaand aan het nieuwe seizoen bekend gemaakt.  Meedoen staat open voor iedereen die bladmuziek kan lezen en enkele jaren speelervaring heeft.
Lidmaatschap van de landelijke vereniging Huismuziek is niet noodzakelijk om mee te kunnen spelen met Huismuziek Haarlem.

Huismuziek Haarlem staat ook graag open voor samenwerking met andere muziekgroepen.

De eerstvolgende ALV is op dinsdag 8 oktober 2024, 9.30-10.15 u., in GSV, Fr.Schubertlaan 37, Heemstede

Lees hieronder verder over:
* Bestuur en contactgegevens
* Huishoudelijk reglement
* Annulering
* AVG


Dirigente Barbara Karst

Dirigente Barbara Karst

Bestuur en contact

Voorzitter van Huismuziek Haarlem is Maria van Ruiten, bestuursleden: Karin Beelen, Ieteke Peters, Josien Bavinck, Marilou den Outer.

Het contactadres voor Huismuziek Haarlem is
p/a Achterweg Zuid 50
2161 DZ Lisse
Tel. 0252 41 38 59 / 06 15 62 07 48 (Maria van Ruiten)
E-mail

Bankgegevens Huismuziek Haarlem:
NL15SNSB 0922 9595 44
t.n.v. Huismuziek Haarlem

Huishoudelijk Reglement:

Download hier het Huishoudelijk Reglement (over lidmaatschap en meer, pdf)

Annulering:

Bij speciale evenementen zoals de Kerst-Inn en het Samenspeelproject / play-in geldt de volgende annuleringsvoorwaarde:
De inschrijfgelden gebruiken wij om de vaste kosten van dirigent, bladmuziek en zaal te financieren. Deze contracten worden ruim van te voren afgesloten en zijn gebonden aan annuleringsvoorwaarden. 
Om ook Huismuziek Haarlem zekerheid te kunnen bieden, hanteren we als annuleringsvoorwaarden: 

Samenspeelproject/ play-in: 15 euro annuleringskosten tot 5 weken voor de uitvoering
Daarna is kosteloos annuleren niet meer mogelijk. 

Kerst Inn: geen annulering mogelijk. 

 

Avg / privacy

 

Persoonsgegevens

Huismuziek Haarlem beschikt over een maillijst met namen, adresgegevens en e-mailadressen van deelnemers, die zich in de loop der jaren bij ons hebben gemeld. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt met als doel deze personen mededelingen te doen over haar eigen activiteiten en voor de financiële administratie.  
Gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van het contactformulier of  e-mailberichten worden niet bewaard, tenzij de afzender aangeeft op de genoemde e-maillijst te willen worden geplaatst.. 


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden                  

Huismuziek Haarlem verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.


Website Huismuziek Haarlem

Voor publicatie van foto's op de website wordt vooraf altijd toestemming gevraagd aan de betreffende personen. 

Contact   
Heeft u vragen over het gebruik van uw gegevens of foto door ons of wilt u ze laten verwijderen neem dan aub contact op met de webmaster (Marilou den Outer)

Cookies
Huismuziek Haarlem gebruikt geen cookies.